????
ENG ▼
X

Retourbeleid

Hieronder vindt u het meest recente restitutiebeleid van Million Makers (“Restitutiebeleid”).

Lees dit restitutiebeleid en de algemene voorwaarden aandachtig door voor bestelde services en producten en/of voor abonnement(en) voor Million Makers-producten (“Producten”), Million Makers-services (“Services”) en de Million Makers-website https://www.MillionMakers.com/ ("Website") of een of meer subdomeinen of offline in zijn kantoren of gebouwen.

TERUGBETALINGEN EN ANNULERINGEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN

 • Er worden of kunnen geen restituties worden gegeven of uitgevoerd zodra de bestelling van de Klant is uitgevoerd door Million Makers en/of MM Solutions INC en/of Million Makers LLC en/of MM LLC en/of Million Makers Solutions INC en/of MM LTD. en/of Million Makers LTD. gedeeltelijk of volledig. Er worden geen terugbetalingen gedaan wanneer Million Makers wordt gedwongen om Diensten te weigeren en/of te staken als gevolg van een schending door de Klant van de garanties, verplichtingen en toezeggingen zoals gespecificeerd in de Algemene voorwaarden.
 • Er kunnen geen consultatiekosten of juridische kosten worden terugbetaald voor producten of diensten of consulten nadat een juridische en/of zakelijke consultatie is gestart.
 • Indien de Klant een van de diensten online of offline koopt via een van de Million Makers-websites, sociale media-account(s) en besluit de bestelling te annuleren voordat Million Makers een dergelijke bestelling begint uit te voeren, zal Million Makers alle door de Klant betaalde bedragen terugbetalen , met uitzondering van administratiekosten van US$ 250, inclusief handelaarskosten, orderverwerkingskosten en andere incidentele kosten. De terugbetaling kan worden aangevraagd binnen 2 kalenderdagen vanaf de dag van de betaling. Er wordt geen restitutie verleend voor claims van meer dan 2 kalenderdagen, in het geval dat de bestelling rechtstreeks door de klant wordt uitgevoerd door een bestelling te plaatsen voor VoIP-services of virtuele kantoorservices, enz. In dat geval is er helemaal geen restitutie mogelijk zodra de bestelling door de klant is gestart .
 • Indien Million Makers stopt met het leveren van Diensten of indien de Klant Million Makers meedeelt dat zij de Entiteit niet langer nodig hebben, moet de Klant Million Makers betalen alle reeds gemaakte vergoedingen die nog openstaan ​​en vergoedingen of kosten die door Million Makers kunnen worden gemaakt in verband met tot de afschaffing, ontbinding, liquidatie of overdracht van de Entiteit, met inbegrip van de overdrachts-, beëindigings- of uitstapvergoeding van Million Makers.
 • In het geval van overdracht van de administratie van de Entiteit aan een andere dienstverlener, zal Million Makers een overdrachts-, beëindigings- of exitvergoeding in rekening brengen, en de Klant is verplicht deze te betalen, in overeenstemming met het vergoedingsschema geldig op de datum van de overdracht, samen met alle openstaande vergoedingen die de Klant heeft gemaakt en verschuldigd is aan Million Makers en/of MM Solutions INC en/of Million Makers LLC en/of MM LLC en/of Million Makers Solutions INC en/of MM LTD. en/of Million Makers LTD. tot de datum van een dergelijke overdracht.
 • In geval van beëindiging van diensten voor klant door Million Makers, het beëindigingsbeleid zoals hieronder vermeld en verder algemene voorwaarden pagina van toepassing zijn.
Notitie* Als beleid delen of verkopen we de gegevens van onze klanten niet met derden, tenzij en tenzij de gekozen service wordt verwerkt via onze partners, partners en serviceproviders. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden volgens ons privacybeleid.

Beëindiging

U kunt uw overeenkomst beëindigen en uw account bij Million Makers op elk moment, met ingang van de laatste dag van uw abonnementsperiode, beëindigen door een e-mail te sturen naar info@MillionMakers.com. Million Makers kan haar relatie met u op elk moment beëindigen of de toegang tot de Website, Producten en/of Diensten beëindigen of opschorten, inclusief het gebruik van software,

 • als u deze Voorwaarden en/of enige andere overeenkomst met Million Makers schendt;
 • als Million Makers redelijkerwijs vermoedt dat u de Website, Producten en/of Diensten gebruikt om de wet te overtreden of rechten van derden te schenden;
 • als Million Makers redelijkerwijs vermoedt dat u het beleid van Million Makers op oneerlijke wijze probeert uit te buiten of te misbruiken;
 • als Million Makers redelijkerwijs vermoedt dat u de Website, Producten en/of Diensten frauduleus gebruikt, of dat Producten of Diensten die aan u worden geleverd op frauduleuze wijze worden gebruikt door een derde partij;
 • als u bedragen die verschuldigd zijn aan Million Makers niet betaalt;
 • u de toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Bij beëindiging van uw Million Makers-account om de bovengenoemde redenen, vindt er geen restitutie van vergoedingen plaats en wordt u de toegang tot de Website, Producten en/of de Diensten, inclusief alle bijbehorende gegevens, ontzegd.

Million Makers kan elke overeenkomst en toegang tot uw account beëindigen als de Services of een deel daarvan niet langer legaal beschikbaar zijn in uw rechtsgebied, of niet langer commercieel levensvatbaar zijn, naar goeddunken van Million Makers.

Als u van mening bent dat Million Makers niet heeft gepresteerd of de Services defect zijn, moet u Million Makers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en moet u Million Makers dertig (30) dagen wachten om het defect te verhelpen. Indien Million Makers het gebrek binnen deze herstelperiode verhelpt, is Million Makers niet in verzuim en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of verliezen in verband met een dergelijk verzuim. Als Million Makers het defect niet binnen deze herstelperiode heeft verholpen, kunt u het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen, na schriftelijke kennisgeving aan Million Makers.

Vergoedingen en betalingen

Door Producten en/of Diensten te kopen, stemt u ermee in om Million Makers en/of MM Solutions INC en/of Million Makers LLC en/of MM LLC en/of Million Makers Solutions INC en/of MM LTD te betalen. en/of Million Makers LTD. initiële kosten / vergoedingen en jaarlijkse abonnementskosten die voor een dergelijk product of dergelijke service zijn aangegeven Betalingen zijn verschuldigd vanaf de eerste dag dat u zich aanmeldt voor een Product en/of Diensten, en dekken voor een maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse periode, zoals aangegeven bij het aanmelden en betalen voor verlengingskosten op .

Configuraties en prijzen van de Website, Producten en/of Diensten kunnen op elk moment worden gewijzigd en Million Makers heeft te allen tijde het recht om configuraties, vergoedingen, prijzen en offertes te wijzigen, op voorwaarde dat er geen prijswijzigingen van toepassing zijn op u tijdens een abonnementsperiode, en wordt pas van kracht nadat Million Makers en u een verlenging, upgrade of verlenging van de abonnementsperiode zijn overeengekomen. U gaat akkoord met dergelijke wijzigingen als u geen schriftelijk bezwaar maakt bij Million Makers binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van een kennisgeving van Million Makers, of een factuur, waarin de vergoeding en/of prijswijzigingen zijn opgenomen of aangekondigd. Alle prijzen zijn exclusief, en u betaalt alle belastingen, rechten, heffingen of vergoedingen of andere soortgelijke kosten die door een belastingautoriteit aan Million Makers of uzelf worden opgelegd (anders dan belastingen die worden geheven op de inkomsten van Million Makers), met betrekking tot uw bestelling, tenzij u hebt Million Makers voorzien van een geschikt doorverkoop- of vrijstellingscertificaat voor de leveringslocatie, de locatie waar de Producten en/of Diensten worden gebruikt of uitgevoerd. In geval van wetswijzigingen zodanig dat een belasting wordt geheven die oninbaar is of wordt met als gevolg een verhoging van de kosten voor Million Makers voor het leveren van de Producten en/of Diensten, waarbij en in die mate Million Makers gerechtigd is haar prijzen te verhogen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht.